O projektu

Soutěž od roku 2018 přechází v dlouhodobý projekt. Cílem webu je uchovat zde zajímavé nálezy dětí – doma vypátrané příběhy ztracených a zapomenutých věcí z „nedávné“ minulosti. Jde o věci, které v prarodičích vyvolají vzpomínky na události z jejich dětství a mládí a vy je zaznamenáte. Naším úkolem je pak je zde uchovat a sdílet. Jednotlivě jsou zdánlivě nedůležité, jako mozaika ale mohou vykreslit obraz 20. století. V závislosti na finanční podpoře, kterou případně získáme, chceme pomoci aktivním účastníkům zajistit spoluprací s profesionály – animátory.
Cílem je sdílet na tomto webu zachráněné vzpomínky prarodičů nejen v rodině, ale pro další generace dětí.

 

Muzeum v krabičce 2021

  • Tvorba animovaného filmu Maffie česká (ZŠ Chocerady) s podporou spolku Ultrafun a s finanční podporou MŠMT
  • Vítáme další spolupráci

 

Muzeum v krabičce 2020

V tomto roce jsme spolupracovali s několika školami na vzniku a produkci dětských autorských animovaných filmů s tématem dějiny 20.století. Naším cílem bylo mimo jiné motivovat k využití technik animace k usnadnění pochopení historických událostí skrze animovaný příběh. Vznikly tak filmy
Nenastoupili (ZŠ Chocerady a ZUŠ J.Suka Benešov) www.youtube.com/watch?v=vd3mCGcNEYs
Medvídku, vypravuj (ZŠ Na dlouhém lánu, Praha 6) https://youtu.be/Nr4J4HV7bCc

 

Muzeum v krabičce 2019

Muzeum v krabičce uzavřelo závěrečné kolo soutěže 2017/2018.

Všem účastníkům děkujeme za účast a velice si jí vážíme.

 

Soutěž nadále přechází v dlouhodobý projekt, těšíme se na nové práce umístěné po registraci na náš web.

Naším cílem je uchovat zajímavé práce s tímto tématem na společném webu, a v závislosti na finanční podpoře, kterou případně získáme, pomoci aktivním školám spoluprací s profesionálními výtvarníky a animátory vytvořit výstupy, které osloví další generace dětí na dané škole I v širším okruhu.

Práce, které splní parametry projektu, budeme postupně zveřejňovat, a po uveřejnění zašleme certifikát. Naše spolupráce s časopisem Časostroj pokračuje.

 

Děkujeme za důvěru a těšíme se na nové příspěvky!

 

O soutěži

Soutěž pro ty, co veří, že najdou poklad. Že ho najdou tam, kde by ho nikdo nehledal. Možná na půdě, možná v okolí, odhalí něco, co zůstávalo zatím utajeno.

 
 
Muzeum v krabičce konečně k příležitosti stého výročí vzniku naší republiky v roce 2018 vyhlašuje páté kolo soutěže Příběhů věcí z půdy. Práce nutno registrovat na webu muzeumvkrabicce.cz. Uzávěrka bude 31. října 2017. Vyhlášení vítězů do konce roku 2017. Vybrané příspěvky budou veřejně publikovány v roce 2018 a prvních deset vítězů a tři nejlepší školy získají předplatné časopisu (Časostroj). Všichni oceněnění získají certifikát.
 

Zadání:
Najdi na půdě nebo ve sklepě věc, fotografii, dokument, který připomíná výročí nebo dobu, která následovala po těchto letech: Pátrej po starých dokumentech vztahujících se k roku1918,1938, 1948,1968 a 1988, po fotografiích, dopisech, uniformách. Nebo zkus najít jejich stopy ve svém nejbližším okolí (pamětní desky, bunkry, opevnění, hranice, stopy po bombardování, pádu letadel apod.) Zachyť jejich příběh. Zachyť jejich paměť, jejich vzpomínky na rodinné, nebo historické události. Můžeš se účastnit jako jednotlivec, nebo školní skupina.
Bonus: Líbil se Vám starý vláček projíždějící naším webem? Po kliknutí na medaili Vás potěší naše létající logo.

 
Projekt Muzeum v krabičce navazuje na dnes všeobecně známé projekty Zmizelí sousedé a Stopy totality, které vznikly v rámci spolku Zapomenutí. Všechny tři projekty mají jedno společné – neučit se z učebnic data, jména historických osobností či místa bitev. Místo toho se snažíme děti přivést k objevování a výuce historie skrze konkrétní příběhy konkrétních lidí zajímavou metodou a v co nejbližším okolí. Chceme, aby děti získané poznatky zpracovávaly a prezentovaly, a to podle soutěžních pravidel. Měly by to být příběhy, které se dotýkají míst, kde děti vyrůstají. Nový rozměr projektu Muzeum v krabičce je v tom, že je zaměřen i na děti mladšího školního věku a klade ještě větší důraz na pátrání přímo v rodině. Děti totiž pátrají po obyčejných věcech a rodinných příbězích, a tak se v rodině objevují témata, na která by jinak nepřišla řeč. Děti tak získávají cestu k prohloubení a širšímu a hlubšímu uvědomění si své identity. Je to způsob jak najít nebo upevnit své místo v důležitém věku. Nenápadné hledání pokladu tak může být podporou osobnostního vývoje, na který není ve školním spěchu nikdy dost času.
 
 

Logo Muzeum v krabičce

Pravidla soutěže

 

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT

děti, žáci základních škol ve věku 7-16 let
Hlásit k soutěži se mohou buď děti - individuální účastníci, nebo pod vedením učitelů jako školní týmy. Jednotlivci se registrují sami za sebe, školní týmy registruje učitel pod svým jménem. Do registrace uvádějte email dospělého, budeme jej potřebovat zejména rodičovské schválení uveřejnění příspěvku apod. Jednotlivci, kteří se účastní práce školního týmu, už nemohou svou práci přihlásit jako individuální účastník. Vítězné práce budou zveřejněny na webu, v médiích a podobně, proto je nutné získat souhlas rodičů (odpovědných zástupců dítěte) se zveřejněním.
 

ÚKOLY ÚČASTNÍKA A PODMÍNKY ÚČASTI

  1. 1. Najdi POKLAD a vyfoť jej nebo namaluj. Vytvoř komiks, animaci, natoč krátké video, viz níže. Můžeš vyfotografovat památník, bunkr, zbytky opevnění, letadla, tanku ve svém okolí, cokoli co připomíná danou dobu a zjistit a popsat děj, který se k němu vztahuje.
  2. 2. Tuto fotografii s doprovodným textem maximálně na jednu A4 ulož na web www.muzeumvkrabicce.cz po registraci pro jednotlivce (Vítaná je i spolupráce skupin, na webu je pro ně zvláštní registrace zde)
  3. 3. Co ti o ní mohou říci prarodiče, rodiče, známí? Může to být fotografie, dokument, uniforma, dopis, zbraň. Naskenuj tuto fotografii nebo namaluj obrázek a naskenuj ve kvalitě nejméně 300 DPI a pošli uložený zvlášť mimo text ve format jpg nebo pdf. Kvalita skenu je důležitá pro případný pozdější tisk.
  4. 4. Co jsi našel (našla) zdokumentuj ve formě:
  1. textu na stranu jednu A4, plus doprovodný obrázek (fotografie, nebo kresba, malba předmětu),
  2. komiksu (1- 2x A4), pro text použij ostrou tužku, nebo raději fixu, aby mohl být tvůj komiks v případě vítězství uveřejněn v tištěném časopise!
  3. animace nebo
  4. krátkého videa (max 2min.).


Podmínka:
Předmět nebo fotografie, o které účastníci budou sestavovat příběh, se musí vztahovat ke jmenovaným letům. Nejdůležitější výročí je 100 let od vyhlášení Československa v roce 1918. Přijímáme ale I práce k dalším československým a českým osmičkám.

 

TERMÍN

Soutěž je vyhlášena v dubnu 2017. Uzávěrka soutěže je 31. října 2017. Vyhlášení vítězů do konce roku 2017.

 

JAK POSÍLAT SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Každý soutěžící se musí nejprve zaregistrovat, čili napsat nám jak se jmenuje, název své školy, kontakt a heslo, pod kterým se chce přihlašovat do této stránky (registrace učitelů / skupin zde). Potom může vložit jeden nebo i více příspěvků v sekci Vložit příspěvek tak, že vybere soubor s příspěvkem na svém počítači, vyplní název příspěvku a klikne na tlačítko ODESLAT. V případě větších souborů, jako jsou videa, využijte služeb jako je např. www.uschovna.cz a zašlete nám soubor na adresu muzeumvkrabicce@gmail.com. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat!
 

VÝHRY

Prvních 7 nejlepších prací (jednotlivci) a tři pilotní skupiny získávají předplatné časopisu Časostroj na rok včetně speciálů. Nejlepší práce budou publikovány na webu, a budeme hledat další možnosti (v Časostroji například)
 
Těšíme se na Vaše výtvory.

 

 

VÝZVA PRO ÚČASTNÍKY 2017 (PDF)

VÝZVA PRO UČITELE A RODIČE 2017 (PDF)