Kvíz Německo

nemecko-znak 

Německo

 

 Německo na mapě Evropy:

nemecko-na-mape-evropy

nemecko-mapa2

 

Německo

Hlavní město: Berlín
Počet obyvatel: 80,854,408
Měna: Euro (€) (EUR)
Jeden ze zakládajících států NATA - 4. dubna  1949
HDP na obyvatele: 37,728 USD (2015) - 2.42 biliony USD celková HDP
  (IISS Military Balance 2016)
Vojenské výdaje: 43,473 milion USD = 1.80  % z HDP (2015)
(NATO - “Defence Expenditures of NATO Countries” PR/CP(2016)116)

 

Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland) je středoevropský federativní stát, složený z 16 spolkových zemí. S asi 81 miliony obyvatelje nejlidnatějším státem Evropy a v pořadí 14. na světě. Rozlohou 357 023 km² se v Evropě řadí na 4. místo.
 
Vzhledem k historickému vývoji se německé členství v NATO postupně rozšiřovalo v několika fázích. Spolková republika Německo, ovšem s hlavním městem v Bonnu a tvořená pouze devíti západními spolkovými zeměmi, vstoupila do Severoatlantické aliance 5. května 1955. Předcházelo tomu mezinárodní uznání plné suverenity západní části rozděleného Německa. Osm států západní a jižní Evropy mezi sebe Pařížskými dohodami z 23. října 1954 do řad Západoevropské unie přijalo Německo a Itálii.
 
Západoevropská unie (zanikla v roce 2010) byla mezivládní vojenská a obranná organizace členských států Evropského společenství (pozdější Evropské unie). Vznikla právě rozšířením osmičlenného Bruselského paktu (Západní unie) o dva bývalé válečné nepřátele. Zejména ve Francii a zejména vůči už tehdy lidnatějšímu Německu bylo třeba – pouhých devět let po porážce nacismu – překonat silný odpor vůči vzájemné vojenské spolupráci.
 
V roce 1957 se desátou členskou zemí Spolkové republiky Německo stalo Sársko, které po 2. světové válce patřilo do francouzské okupační zóny. O opuštění svého autonomního postavení a připojení k Německu rozhodli jeho obyvatelé referendem v roce 1955. O území a obyvatelstvo Sárska se tak rozšířila i působnost NATO. Ostatní spolkové země francouzské okupační zóny, spolu se zeměmi po válce spravovanými Velkou Británií a Spojenými státy americkými, vytvořily Spolkovou republiku Německo již 23. května 1949.
 
Severovýchodní část Německa, včetně části hlavního města Berlína, která spadala pod okupační správu tehdejšího Sovětského svazu, vytvořila 7. října 1949 Německou demokratickou republiku. Až do roku 1989 šlo o nedemokratický stát, ovládaný komunisty, kteří svůj mandát nechávali potvrzovat ve formálních, nesvobodných volbách.
 
Po pádu evropských komunistických režimů a rozpadu takzvaného sovětského bloku došlo od podzimu 1989 k dramatickým změnám v NDR, které vedly ke sjednocení obou států 3. října 1990[6]. V následujícím roce se pak hlavním městem SRN místo Bonnu stal sjednocený Berlín se statutem spolkové země.
 
Ozbrojené síly SRN (Bundeswehr) byly založeny koncem roku 1955, čímž skončila desetiletá fáze demilitarizace Německa po porážce nacismu. Bundeswehr se skládá z pozemní armády, letectva a námořnictva, ke kterým patří ústřední zdravotní služba a základny ozbrojených sil. Dále pak v ozbrojených silách působí civilní složky, a to úřady územní správy, vyzbrojování, nebo právní a duchovní služby.
 
V Bundeswehru slouží celkem 176 tisíc aktivních vojáků, z toho 60 tisíc v pozemním vojsku (Heer), téměř 28 tisíc v letectvu (Luftwaffe) a téměř 15 tisíc v námořnictvu (Marine). V aktivní záloze je k dispozici 31.700 lidí.
 
Paradoxem vývoje počtu vojáků je, že znovusjednocení Německa v roce bylo podmíněno snížením celkových vojenských stavů na 370 tisíc vojáků. Pokles na poloviční úroveň byl postupně dosažen plnou profesionalizací Bundeswehru. Povinná vojenská služba nebyla v pravém slova smyslu zrušena, pro dobu míru ale byla od poloviny roku 2011 pozastavena.

 

Chcete se dozvědet více o německé armádě, zkuste správně vyplnit následující kvíz:

 

Německo - kvíz

 

Špatná odpověď, zkuste to znovu!
Špatná odpověď, zkuste to znovu!
Špatná odpověď, zkuste to znovu!
Špatná odpověď, zkuste to znovu!
Špatná odpověď, zkuste to znovu!

Výborně! Gratulujeme, všechny odpovědi jsou správně