Kvíz Belgie

vlajka Belgie 

Belgie - první ukázka ke kvízu

 

Belgie na mapě Evropy:

belgie-belgie-v-evrope

belgie-belgie 

 

Belgické království

Hlavní město: Brusel

Počet obyvatel: 10,449,361 (IISS Military Balance 2016)

Měna: Euro (€) (EUR)

Jeden z prvních 12 zakládajících států: č. dubna 1949

(Kanada, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Norsko, Holandsko, Portugalsko, Spojené království, Spojené státy americké)

HDP na obyvatele: 40,456 USD (2015) - 459 bilionů USD celková HDP (IISS Military Balance 2016)

Vojenské výdaje: 4,218 Million USD = 0.91  % of GDP (2015)

(NATO - “Defence Expenditures of NATO Countries” PR/CP(2016)116)

 

BELGIE

Belgické království (Royaume de Belgique, Koninkrijk België, Königreich Belgien) je západoevropská federativní konstituční monarchie na pobřeží severního moře. S 11 miliony obyvatel je srovnatelná s ČR, rozlohou 30 529 km² je téměř o 2/3 menší.

Specifikem Belgie je složité státoprávní uspořádání, dané existencí tří jazykově definovaných společenství (vlámského, francouzského a německojazyčného) a tří územně definovaných regionů (vlámského, valonského a hlavního města Bruselu. Vlámský region obývaný převážně příslušníky vlámského společenství má vlastní parlament a vládu. Další čtyři parlamenty a vlády pak mají francouzské společenství převažující ve Valonském regionu a Bruselu, německojazyčné společenství, usídlené ve východním Valonsku, dále tento národnostně smíšený region a hlavní město Brusel. Belgie jako celek má pak také federální parlament a federální vládu.

Celkem tak v zemi působí šest zákonodárných a šest výkonných orgánů. Způsobuje to časté politické krize, zejména na celostátní úrovni, kde povolební vyjednávání o složení vlády trvají celé měsíce, rekordně i déle než rok, a federální vlády přesto nebývají stabilní Více informací. Složité fungování státního aparátu vyvolává po útocích ve Francii v roce 2015 pochybnosti o schopnosti státu efektivně postupovat v bezpečnostních otázkách Více informací Více informací Více informacía předcházet například usídlování teroristických buněk na svém území Více informací. Díky pevně ukotveným demokratickým pravidlům a nezpochybnitelnému tržnímu hospodářství přesto Belgie dlouhodobě patří mezi společensky stabilní a prosperující země. Přispívá k tomu rozvinutý průmysl, intenzivní zemědělství, přímořská poloha a bohaté kulturní dědictví.

Dalším specifikem je role hlavního města Brusel jako sídla NATO. Nacházejí se zde politické rozhodovací instituce aliance i její nejvyšší vojenský orgán – Vojenský výbor Více informací.

Belgie je jedním z 12 zakládajících členů NATO od roku 1949. Již předtím byla součástí Bruselského paktu, pětičlenné obranné aliance západoevropských zemí .

Ozbrojené síly Belgie v současnosti tvoří čtyři složky: pozemní síly, letectvo, námořnictvo a zdravotní služba. Celkově její vojenskou sílu představuje 30.800 lidí v aktivní službě a 6800 v záloze. Největší složkou jsou pozemní síly, kde vedle 20.100 vojáků působí také 10.000 civilních pracovníků. Početně malou, ovšem důležitou součástí belgických ozbrojených sil je námořnictvo, kde 1600 aktivních vojáků louží na 20 lodích, schopných rychlého nasazení v prospěch aliančních spojenců. Patří mezi malá námořnictva. Jeho jádrem jsou dvě fregaty nizozemské třídy Karel Doorman, 6 minolovek třídy Tripartite, 6 podpůrných a několik menších lodí. https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Belgické_námořnictvo

Belgická armáda je plně profesionální od 1. 3. 1995.

 

Chcete se dozvědet více o belgické armádě, zkuste správně vyplnit následující kvíz:

 

Belgie - kvíz

 

Špatná odpověď, zkuste to znovu!
Špatná odpověď, zkuste to znovu!
Špatná odpověď, zkuste to znovu!
Špatná odpověď, zkuste to znovu!

Výborně! Gratulujeme, všechny odpovědi jsou správně