Slovo komiks vzniklo z anglického slova comicstrip, v překladu pás komických obrazů. V komiksech jsou za sebou uspořádány obrázky s případným doprovodným textem. Dohromady vytvářejí příběh.
 

PANEL a STRIP

Jednomu obrázku se říká panel. Panely jsou uspořádány vedle sebe. Jedné řadě panelů vedle sebe se říká strip. Komiksy se většinou vyznačují používáním „bublin“ k zobrazení mluvené řeči. Slova mohou být napsána v obdélnících uvnitř jednotlivých panelů nebo pod rámečky. Existují také komiksy bez textu nebo s texty veršovanými

 

 

Vytvořit vlastní komiks znamená spojit práci autora-scénáristy, výtvarníka a textaře, který dokáže stručně a vtipně napsat ve zkratce příběh a dialogy. Proto je výhodné, když se spojí několik talentů dohromady.
 
 

JAK POSTUPOVAT ?

1. Promysli si děj

Připrav si linku příběhu: úvod – hlavní část – finále. Ujasni si předem hlavní zápletku a pointu příběhu.
 

2. Příběh zasaď do prostředí

Načrtni si mapku prostředí pro příběh. Pozadí pomáhá příběh dotvářet z hlediska obsahu. Ale také nás orientuje kde jednotlivé postavy stojí. Rozkresli jednotlivé věci, abys je nemusel pokaždé vymýšlet.
 

3. Vytvoř bodový scénář

Promysli si jednotlivé scény se záměrem jejich rozvržení do jednotlivých oken komiksu. Nezapomeň, že příběh se nemusí odehrávat v jednom časoprostoru. Pokud skočíš v čase třeba o 10 let, nezapomeň to napsat. Pokud skočíš v prostoru (třeba do vzpomínky postavy), rovněž na to upozorni.
 

4. Zvolte vhodný typ a počet oken

Dle povahy děje rozvrhni příběh do potřebného počtu oken a nezapomeň si poznamenat co se v kterém okně odehraje, jaké postavy tam budou, jaká pozadí budou použita. Nezapomeň, že jako ve filmu můžeme sledovat situaci z různých úhlů pohledu. Děj se posouvá z okamžiku na okamžik, z jedné akce na druhou, přesouvá se pozornost čtenáře na nové postavy, děj se přemisťuje v prostoru i v čase. Snaž se děj zestručnit a vypíchnout jen důležité okamžiky a dialogy.
 

5. Navrhni postavy

Zvol vhodný charakter postav (zjev, chování, způsob vyjadřování). Pro komiks je důležitá jednoduchá charakteristika každé postavy a dodržování zvolené výtvarné zkratky. Pokud nejste zdatní kreslíři vymyslete si nějaký prvek, který bude charakterizovat postavu, abychom ji ihned rozpoznali. U předmětů to platí podobně. Komiksová výtvarná i textová zkratka předpokládá jednoduchost, aby se dala dobře „číst“.
 

6. Začni kreslit naostro

Úvodními obrázky seznam čtenáře s hlavními postavami a dějem. Dodržuj rozvržení scén do jednotlivých oken, jejich dějové napojení a akce postav.
Připrav si prostor pro bubliny. Nezapomeň, že u komiksu se čtenář opírá o řadu informací obsažených v obraze, které mu nahrazují souvislý text. Pro naznačení pohybu, zvuku, sálajícího tepla apod. se používají tzv. "švunk” čáry a citoslovce.
 

7. Přidej textové bubliny

Dodržuj u bublin v komiksu jejich specifický výraz: u bubliny, kde si postava něco myslí  se obsah dává do obláčku, tam kde mluví jde bublina od úst a u řvoucí postavy má bublina ostré hrany. Zubaté okraje bublin představují také reprodukovaný hlas. V bublinách užívej písmena velké tiskací abecedy.
 
 

Poznámka:

kresli tužkou. Dá se snadno vygumovat, kresbu nakonec můžeš zvýraznit tenkým fixem. Barevnost zvol podle sebe, ale hodně komiksů je černobílých.
 
komix strip v celku
Postup přípravy komiksu